Binnen onze praktijk zijn wij op verschillende gebieden gespecialiseerd. Hieronder vindt u een aantal van deze gebieden. Als u de link volgt dan krijgt u een korte beschrijving.

Dysfatische Ontwikkeling (DO)
Sensorische Integratie (SI)
Oro Myo Functionele Therapie (OMFT)
Lees- / spellingsproblemen
Pre-verbale logopedie
Larynxfacilitatie


foto 003