Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden voor een eerste afspraak; tel. 074-2665572. De praktijk is op alle werkdagen bereikbaar. Aanmelden kan ook via het
contactformulier of een email sturen aan info@logopediedijkhuis.nl mag natuurlijk ook.

In verband met de identificatieplicht in de zorg vragen we u om tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk uw zorgpas, en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Wij werken met een behandelovereenkomst en hebben een klachtenprocedure. Deze vindt u op onze website en in onze wachtkamer. Aanmelding bij onze praktijk betekent dat u kennis hebt genomen van deze overeenkomst en procedure en dat u hiermee akkoord gaat.

foto 007

Vergoeding
Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico. Het is raadzaam de voorwaarden van uw verzekeraar te controleren. Bij de meeste verzekeringen kan de praktijk direct declareren, waardoor u geen rekeningen zult ontvangen. Bij de verzekeringen die deze mogelijkheid niet bieden, krijgt u de rekening en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf te betalen en daarna in te dienen bij uw verzekering.
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Afspraken voor de maandag dienen uiterlijk de vrijdag voor 17.00 uur te worden afgezegd. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de verzekering.DTL
Onze praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat, wanneer uw zorgverzekeraar DTL vergoedt, u ook bij ons terecht kunt, zonder een verwijzing van uw arts/specialist.

Let op: DTL wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. In dat geval heeft u een verwijzing nodig. Kijk hier voor meer informatie.


Werkwijze
Na een DTL-screening en/of een intakegesprek, waarin het probleem wordt verhelderd, doen wij indien nodig aanvullend onderzoek om een goede diagnose te kunnen stellen. De testuitslagen en het behandelplan worden gerapporteerd en met u besproken. Desgewenst krijgt u hiervan een kopie. Tussentijds of aan het eind van de behandeling kan er opnieuw onderzoek gedaan om de behandeling te evalueren.
Om onze zorg aan u optimaal te laten verlopen werken wij waar nodig samen met o.a. scholen, schoollogopedisten, consultatiebureau, kinderfysiotherapeuten, vaktherapeuten, kinderpsycholoog, kinderergotherapeuten, huisartsen, tandartsen en orthodontisten. Verder hebben we goede contacten met ziekenhuizen en diverse behandelcentra.