Waar kwaliteit en betrokkenheid elkaar ontmoeten...
Logo Logopediepraktijk Dijkhuis


Welkom op de website van logopediepraktijk 't Dijkhuis.

U vindt hier informatie over onze praktijk, de medewerkers, logopedie in het algemeen en specialisaties van onze praktijk.
Binnen onze praktijk zijn verschillende logopedisten werkzaam met ieder haar eigen specialisaties, zodat u of uw kind de juiste logopedische zorg krijgt. Wij verlenen met grot
e betrokkenheid en enthousiasme specialistische zorg bij stoornissen op het gebied van mondfuncties, adem, stem, spraak, taal en horen.
Wij werken nauw samen met verwijzers en hebben verschillende samenwerkingsverbanden met andere behandelaars. Vanuit de praktijk is het ook mogelijk om te behandelen op locatie. Ook kunnen we workshops of voorlichtingen op maat en op locatie geven.


Aanmelding
Aanmelden voor een intakegesprek of het stellen van vragen kan via deze
website of telefonisch.


Aanwezigheid
  • Janneke Hölscher : maandag, woensdag en donderdag-ochtend
  • Corti Kruisselbrink: dinsdag, woensdagochtend en vrijdag
  • Lisanne van Oers: woensdag-middag en vrijdag